وقتی نیستی...

میشینم زیر آسمون جدید

ولی وقتی نیستی میشم ناپدید

میخندم، میگریم، بازم گم میشم

بازم عاقبت حرف مردم میشم

/ 2 نظر / 44 بازدید
مرد احساسی

فریب شباهت روز و شب ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی شود . به منم سر بزنید لطفا